wwww

萨尔瓦多总统计划向外国投资者提供公民身份

萨尔瓦多总统纳伊布·布克莱(Nayib Bukele)在发推表示,他将向萨尔瓦多国会提交52项法律改革,包括向外国投资者提供公民身份以换取投资,旨在为自由创造一个避风港。

相关文章